Future Center

未來中心─以 21 世紀科技,營造 16 世紀生活環境,並致力於“人”的品質提升─

一包花生忘了上高鐵也要檢討,王永慶留了哪3招讓台塑20年不愁吃穿?

一包花生忘了上高鐵也要檢討,王永慶留了哪3招讓台塑20年不愁吃穿? https://s.yam.com/LkxTR 

一包花生忘了上高鐵也要檢討,王永慶留了哪3招讓台塑20年不愁吃穿?

圖片來源:天下資料

從一包花生、一頓午餐、一杯咖啡,看王永慶逝世滿10週年,卻能讓台塑集團在投資、營收停滯下維持10年不墜的高獲利能力,台塑四寶有三寶股價破百,台塑化市值在最近一舉超越鴻海、全集團年賺近4千億,背後祕密是王永慶留了這3招給台塑集團。  https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5092491

 

招式一:不追究人,而是檢討制度

這招就是王永慶的追根究柢,湯明哲說,一件事情發生了,他不是追究人,而是檢討制度那裡出問題,不僅問為什麼?還常常一連問3個為什麼?

招式二:不迷信學歷,找用心做事的人

湯明哲說,台塑集團很少或幾乎不用一流學歷的人,王永慶選才不是看表面的學歷有多光鮮亮麗,而是用不用心。

招式三:少賺錢也不貪暴利


1071024-N
 
變魔術... https://s.yam.com/Gvf9i 
  
魚鱗抗癌? https://s.yam.com/hpuLN 
  
秘密武器? https://s.yam.com/gqFMU 
  
10/27 探險? https://s.yam.com/Qr8M8 
   
垃圾!還給你!https://s.yam.com/aqPgH 
   
電動車技能研習! https://s.yam.com/H65wY 
  
歡迎大家共同推廣、分享好文!
 
FC相關: https://s.yam.com/ZGnjh or
https://fc8882.ning.com/profiles/blogs/future-center-fc
 

檢視次數: 263

意見

您必須是成員才能發表評論!

加入 Future Center

我們的家園在哭泣!

我們的家園在哭泣!
  
 
延伸閱讀:(因應 Google 關閉 G+ ,無法直接點選圖片進入,請點選 URL 進入)
 
環保:
 美? https://s.yam.com/2sEHa
 明天? https://s.yam.com/fnLRG
 循環經濟? https://goo.gl/3SRjlY
 抹香鯨 https://s.yam.com/aW67P
 記得! https://s.yam.com/w8wmR
 底層? https://s.yam.com/aMQF5
 善的循環 https://s.yam.com/Fyn9A
 藍色經濟 https://s.yam.com/mxiyD
 《統治》 https://s.yam.com/KRCt3
 珍貴動物 https://s.yam.com/q7M5d
 計畫性淘汰 https://s.yam.com/yTkkf
 五代 + 後悔 https://s.yam.com/EMtdx
 毀滅性產業 https://s.yam.com/AZaRB
 環保→舊手機? https://goo.gl/XHGIAz
團隊建構:
 天賦 https://s.yam.com/33bY2
 窮孩子 https://s.yam.com/NKVxW
 內部問題 https://s.yam.com/jyCg2
 主管培訓? https://s.yam.com/Xh8h4
 精神世界? https://s.yam.com/PQ7A2
 權力與服從? https://s.yam.com/8XXeC
創意中心:
 優勢? https://s.yam.com/zCDMr
 AI推論 https://s.yam.com/q2W39
 小藍人 https://s.yam.com/L9hs6
 Zenbo J? https://s.yam.com/gjWAu
 賣磚塊? https://s.yam.com/hXef2
 植物發電 https://s.yam.com/3bfYq
 智能助理 https://s.yam.com/6JGJT
 不用開車? https://s.yam.com/b4h8c
 好膽來ㄚ? https://s.yam.com/RNnzR
 22坪/12萬! https://s.yam.com/M2BxJ
 新運輸系統? https://s.yam.com/x5FZf
 天貓<>小愛 https://s.yam.com/wRkGA
 哆啦A夢的縮小燈 https://s.yam.com/Vp8D5
樂活中心:
 粉絲專頁 https://s.yam.com/6BmfF
 百戰百勝! https://s.yam.com/fGqKE
 《2019》走春 https://s.yam.com/iCS3S
超高齡社會:
 真英雄 https://s.yam.com/vFVbh
 溝通? https://s.yam.com/dBZDU
 負擔? https://s.yam.com/BbR6H
 蝸居基地 https://s.yam.com/368bg
 錢是數字 https://s.yam.com/HzySg
 缺工有解? https://s.yam.com/dfpQ4
 歐巴桑DJ? https://s.yam.com/zaU7b
 日本怎麼啦? https://s.yam.com/uVm9P
歡迎大家共同推廣、分享好文!
  
FC相關: https://s.yam.com/ZGnjh or
  Line https://s.yam.com/pZgLy
https://fc8882.ning.com/profiles/blogs/future-center-fc
  

成員

生日

今天生日的會員

© 2021   Created by Future Center.   管理小組

報告問題  |  服務條款